הסכם לקבלת שירותים לוגיסטיים אחסנה והפצה (מרלוג) 

מקור: www.mr.gov.il

מילות מפתח: שירותים לוגיסטיים, אחסנה, הפצה, מרלו"ג

 

 

אזהרה: כל המסמכים באתר מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, ולא לשימוש, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום הרלוונטי לפני חתימה על כל הסכם.

 

.