הסכם מכירת רכב

העברת בעלות במכירת רכב

בהתאם לתקנה 284 לתקנות התעבורה, האחריות לרישום שינוי הבעלות ברכב חלה הן על מוכר הרכב והן על רוכש הרכב והיא מתבצעת בכל אחד מסניפי חברת דואר ישראל, באזור האישי הממשלתי ובמקרים מסויימים, במשרדי הרישוי.

לאחר ביצוע העברת בעלות, רוכש הרכב והמוכר מקבלים שטר העברת בעלות המאשר את שינוי רישום הבעלות ברכב. הזיהוי של מוכר הרכב ורוכש הרכב מתבצע באמצעות תעודות זיהוי ורשיון הרכב (ניתן לבצע את הפעולה באמצעות מיופה כוח).

התנאי המהותי לביצוע רישום שינוי בעלות על רכב הינו הסכמת שני הצדדים וחתימתם על שטר מכר.

אם יש שעבודים, עיקולים או הגבלות (כמו: תוקף רישיון הרכב פג למעלה משלושה חודשים, הגבלת העברת בעלות מטעם גוף מסוים) על הרכב, לא ניתן לבצע העברת בעלות בבנק הדואר. יש לפנות למשרד הרישוי.

 

לצפייה בדוגמאות הסכמי מכירת רכב בחינם:

.