שטר חוב

מהו שטר חוב?

שטר חוב הוא מסמך משפטי שבו עושה השטר מתחייב לשלם למחזיק בשטר את סכומו.

אחד מיסודותיו החשובים של שטר חוב הוא היותו הבטחה ללא תנאי (סעיף 84(א) לפקודת השטרות).

הסיבה היא שהשטר הוא סחיר, וכל הנוטלו רוצה לדעת מיד, תוך עיון קל במסמך בלבד, מהי הזכות שהוא עומד לרכוש. אם יהיה עליו לחקור ולדרוש בנסיבות חיצוניות, שאינן נראות מתוך המסמך עצמו, כדי לעמוד על ערך השטר, שוב אין השטר מתאים להעברה קלה ומהירה, ולא יהיה שווה-כסף.

 

מהי המשמעות של הדרישה להיעדר תנאים?

סחרותו של השטר לא תיפגע ובלבד שיתקיימו שני תנאים: "ראשית, היסודות הצורניים של שטר החוב – ובעיקר היותו הבטחה ללא תנאי לשלם סכום כסף – לא ייפגעו; שנית, ישמר אופיו העצמאי של השטר, בלא שתיווצר אינטגרציה בינו לבין עיסקת היסוד". 

האיסור על קיום תניות בשטר חל על מגוון של שטרות ועוצמתו של האיסור משתנה משטר לשטר, בהתאם לאופיו ומהותו.

 

פרשנות השטר 

פרשנות השטר באה במסגרת פרשנות החיוב, ו"'דינה של התחייבות שטרית כדין כל התחייבות חוזית". סעיף 61(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), מחיל את הוראות סעיף 25(א) לחוק החוזים על כל חיוב. פרשנות שטר באה במסגרת פרשנות החיוב. "כפוף לכללים המיוחדים הנובעים מאופיו הסחיר של החיוב השטרי, דינה של התחייבות שטרית כדין כל התחייבות חוזית…". החיוב כפוף לדיני הפרשנות של דיני החיובים. משמעות השטר תפורש אפוא לפי אומד-דעתם של הצדדים. הפרשנות מבקשת להתחקות אחר רצון סובייקטיבי של הצדדים. 

אין לומר כי לעולם שיקול הסחרות גובר. עיקרון מנחה בדיני השטרות הוא עקרון השקיפות, היינו: השטר, הוא עצמו, חייב לשקף במדויק את תוכנו (הנשיא שמגר בע"א 1560/90 ציטיאט נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ).

 

שטר חוב שמפנה להסכם היסודי

שטר חוב שבו נאמר "בהתאם לחוזה …" מוסיף תנאים לתשלום הכסף, תנאים אשר אינם ברורים מקריאת השטר ודורשים בירור בחוזה עצמו.

המשפט הנ"ל יוצר במפורש אינטגרציה בין השטר לבין עיסקת היסוד. 

באחד מפסקי הדין נקבע כי "כאשר הצדדים לשטר הם הצדדים הישירים לחוזה המאוזכר בו ולא קיים צד שלישי שאליו נסחר השטר. ניתן לראות בהפניה שבשטר לחוזה, שזירתו של החוזה במסגרת השטר והתניית התשלום על-פיו, בתנאי החוזה. אין אלא להסיק מכוונת הצדדים, כי ההפניה לחוזה שצוינה בשטר, משמעה, אינקורפורציה של החוזה, על כל תנאיו, לתוך השטר" 

 

שטר חוב לדוגמה:

.