הסכם אדריכלות

מהו הסכם אדריכלות?

הסכם אדריכלות הוא סוג של חוזה קבלנות הנכרת בין מזמין עבודה (בעל נכס מקרקעין או קבלן) לבין אדריכל או ארכיטקט.

שכר העבודה של האדריכל ותנאי התשלום

השכר הממוצע של אדירלכים תלוי בניסיון, כשרון וביקוש לשירותים של האריכל. השכר יכול להיקבע כסכום קבוע לשלבי עבודה או כמחיר ל-מ"ר. יש מקרים שבהם שכר האדריכל נקבע כסכום כולל לכל העבודה (פאושלי) ומקרים שבהם השכר נקבע על בסיס שעתי.

ללא תלות בשיטת התשלום לאדריכל, בדרך כלל התשלום יבצוע במספר שלבים או אבני דרך התלויים בהשלמה של שלבים בעבודתו של האדריכל.

סוגי שירותים בהסכמי אדריכלות

כמו בנושא התשלום, גם בנושא תכולת השירותים ההסכם תלוי בסיכום של הצדדים והצרכים של המזמין. ככלל ניתן לומר שהסכם אדריכלות כולל שלושה שלבים עיקריים: תכנון – הכנת התכניות, כתב הכמויות, הבקשה להיתר בניה, תכניות עבודה, תכניות המעדה, תכנית חשמל, תכנית אינסטלציה, תכנית תאורה וכיו"ב; רישוי – הטיפול בקבלת היתר בניה; פיקוח עליון על הקבלן המבצע בשלב הבניה. במקרים רבים האדריכל יהיה אחראי בנוסף לקבלת תעודת אכלוס ותעודת גמר בסיום העבודה.

 

הסכמי אדריכלות לדוגמה:

.