הסכמי מקרקעין

הסכמי מקרקעין

הסכם מכר מקרקעין הוא הסכם למכירת זכויות בעלות (או חכירה-לדורות) בנכס מקרקעין (בית מגורים, דירת מגורים, מגרש וכדומה) כנגד תמורה (בדרך כלל תשלום כספי). הסכם מכר מקרקעין הוא במקרים רבים העסקה הכספית הגבוהה ביותר שאדם מבצע בחייו והם כפופים לדרישות מיוחדות שאינן חלות בכל עסקה רגילה אחרת.

 

החובה לערוך הסכם מקרקעין בכתב

"דרישת הכתב" היא חובה הקבועה בחוק המקרקעין לפיה קיימת חובה לערוך חוזה מכר מקרקעין בכתב, בכדי שיהיה בעל תוקף משפטי (הסכם מכר מקרקעין אינו יכול להיערך בעל פה או בהתנהגות). בדרישת הכתב שלובה דרישה נוספת למסוימות, ולפיה על ההסכם בכתב לפרט את הפרטים המהותיים ביותר הנוגעים לעסקה באופן ברור שיעיד על כך ששני הצדדים הגיעו להסכמה משותפת מסוימת.

 

קטגוריות הסכמי מקרקעין:

.