הסכם שיתוף במקרקעין

 

הסכם שיתוף במקרקעין הוא הסכם בין שותפים במקרקעין בדבר ניהול המקרקעין המשותפים והשימוש בהם ובדבר זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למקרקעין.

 

לצורך יצירת הסכם שיתוף במקרקעין נדרשים הצדדים להגיש לרשם המקרקעין בקשה לרישום במקרקעין חתומה על ידי כל בעלי הזכות המשותפת ומאומתת בדרך שמאמתים שטר עסקה, על ידי עורך דין או רשם.

 

בנוסף, יש להגיש לרשם הסכם שיתוף בשני עותקים לפחות, חתום על ידי כל בעלי הזכות המשותפת ותשריט החלקה חתום על ידי כל הצדדים ומאושר על ידי מודד מוסמך.

 

לצפייה בהסכמי שיתוף במקרקעין:

.