הסכם טרום נישואין (קדם נישואין)

הסכם טרום-נישואים או הסכם קדם-נישואין הוא הסכם שנערך בין בני זוג לפני הנישואים במטרה להסדיר בהסכמה עניינים שעשויים להיות שנויים במחלוקת במקרה של היפרדות וגירושין.

הנושאים העיקריים שמוסדרים בהסכם טרום נישואין עשויים לכלול את הנושאים הבאים:

משמורת על הילדים המשותפים: קביעת הסדרי ראייה ומשמורת על הילדים של בני הזוג.
חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של גירושין: ההסכם מאשר לבני הזוג לקבוע הסדר שונה מהסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון.
מזונות: ההסכם קובע אם ישולמו מזונות על ידי אחד הצדדים, מה יהיה סכום המזונות ומה יהיו השימושים בכספים שישולמו כמזונות.
מניעת סרבנות גט: חלק מההסכמים קובעים הסדר חוזי המחייב את הבעל לתת גט לאשה.

 

דוגמאות הסכמי טרום-נישואין לצפייה:

.