הסכם יחסי ממון

 

מהו הסכם ממון?

 

הסכם ממון הוא מסמך משפטי הנערך על פי רוב בין בני זוג נשואים או טרום נישואים שתכליתו לקבוע משטר איזון משאבים שונה מהקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג.

 

הסדר החלוקה השרירותי לפי חוק יחסי ממון

 

חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע, כי בעת סיום נישואים בשל פטירה או גירושין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית מהרכוש והממון המשותף שצברו במהלך נישואיהם.

 

אם בני הזוג רוצים שבסיום נישואיהם יופרדו הנכסים שצברו במשך השנים, כך שיהיו שייכים לכל אחד בנפרד או שונה מהחלוקה השרירותית על פי החוק, עליהם לעשות זאת בצורה מפורשת על ידי הסכם ממון.

 

מועד עריכת הסכם ממון

 

בני זוג יכולים לערוך את הסכם הממון לפני נישואיהם (הסכם קדם נישואין), או במהלך הנישואים.

 

הסכם ממון צריך לצפות התרת נישואין

 

הסכם ממון, בהגדרה, מחייב סממן אחד, משותף לכולם – היות ההסדר הכלול בו צופה פקיעת הנישואין (ובלשון החוק כיום לאחר תיקון 2008, "התרת נישואין") עקב גירושין או מוות. 

 

הסכם לחיים משותפים

 

כאשר בני זוג שאינם נשואים, אך חיים ביחד, רוצים לערוך הסכם המסדיר את מערכת היחסים הכלכלית ביניהם, ניתן לעשות זאת ע"י הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור.