הסכם לכבוד הדדי

הסכם לכבוד הדדי הוא הסכם טרום-נישואין שנועד להקנות לאישה יתרונות מסויימים בגירושין. אחת המטרות העיקריות של הסכם לכבוד הדדי היא למנוע מצב של סחבת וסחטנות במהלך ההיפרדות של בני הזוג. מטרה עיקרית נוספת היא להסדיר מראש את חלוקת הרכוש, תשלום המזונות ושאר ענייני הממון שבין בני הזוג תוך שמירה על כתובת האישה.

הסכמים לכבוד הדדי זכו לביקורת מצד גורמים שונים. אחת הטענות המועלות כנגד הסכמים אלו היא שההסכם עשוי לאפשר לאיזה לנצל לרעה חלק מהיתרונות שההסכם מעניק לה בכדי ליצור סחבת ולסחוט את הבעל.

לאור חילוקי הדעות בנושא הסכמים אלו מובאים להלן – לצורך התרשמות בלבד ובשום אופן לא לשימוש – הן דוגמאות של הסכמים לכבוד הדדי והן דוגמה לביקורת המושמעת לעיתים על הסכמים מסוג זה.

 

דוגמאות הסכמים לכבוד הדדי לצפייה:

.