הסכמי פונדקאות (נשיאת עוברים)

 

הסכם פונדקאות (הסכם לנשיאת עוברים) הוא הסכם שבו אם פונדקאית (אם נושאת) מסכימה לעבור השתלה של ביצית של אישה אחרת שהופרתה בזרעו של גבר.

ישנם סוגים שונים של הסכמי פונדקאות, ובהם הסכמים שבהם מושתלת ביצית שהתקבלה בתרומה לאחר שהופרתה בזרעו של האב המיועד, הסכמים שבהם מושתלת ביצית של בת זוג לאחר שהופרתה בזרעו של בן זוגה, הסכמים שבהם מושתלת ביצית של האם המיועדת לאחר שהופרתה בזרע שנתרם על ידי צד שלישי (לדוגמה ביצית שהוקפאה בצעירותה של האם או לפני טיפול רפואי), ועוד.

המשותף להסכמי פונדקאות הוא שהאם הפונדקאית (או הנושאת) היא אישה אשר ברחמה הושתלה ביצית של אישה אחרת שהופרתה .  האם הפונדקאית תישא את הביצית והעובר בתקופת ההיריון ותלד עבור ההורה/ים המיועד/ים את הוולד. הוולד יימסר להורה/ים המיועד/ים לאחר הלידה ולאחר מכן לאם הפונדקאית לא יהיה כל קשר עם הוולד.

 

דוגמאות הסכמי פונדקאות לצפייה חינם:

.