הסכם העסקה אישי

הסכם העסקה אישי מבטא את מכלול ההסכמות וההבנות שבין המעסיק לעובד.
החוק בישראל אינו מחייב את המעסיק והעובד לחתום על הסכם העסקה ביניהם, אך חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) מחייב כל מעסיק למסור לעובד הודעה על תנאי העבודה.
הסכם העבודה האישי יכול להוסיף לזכויות שמוקנות לעובד בחוק, אך לא לגרוע מהן.
סעיפים המנוגדים לחוק המצויים בחוזה עבודה עליו חתם העובד אינם מחייבים את העובד.