כתב סילוק וויתור עובד

מהו כתב סילוק וויתור?

כתב סילוק הינו מסמך שעליו נדרש עובד לחתום במועד סיום העסקתו.

מבחינה רעיונית ניתן לחלק את כתב הסילוק לשני חלקים עיקריים: החלק הראשון הוא אישור כי העובד קיבל את כל הכספים שהגיעו לו מהמעביד; החלק השני סילוק וויתור על טענות של העובד כלפי המעביד.

מעסיקים ועובדים רבים אינם מודעים לכך שכתבי סילוק וויתור הנחתמים על ידי עובדים בעת סיום העסקתם הינם לעיתים תכופות חסרי תוקף ובלתי מחייבים מבחינה משפטית.

 

מתי כתב וויתור וסילוק אינו תקף ומחייב?

בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, המדיניות הכללית של בית הדין לעבודה היא ליתן תוקף לכתבי ויתור רק בנסיבות חריגות ולאחר בדיקה קפדנית של תוקפם.

בכלל זה, בפסקי דין שונים נקבע כי לא יינתן תוקף לכתב סילוק וויתור בין היתר במקרים אלה:

(א) כתב הוויתור אינו ברור וחד-משמעי;

(ב) כתב הוויתור לא הוסבר לעובד או שהעובד לא הבין אותו (ר' דב"ע נז/3-229; נז/3-247 חמת ארמטורות ויציקות בע"מ – ישראל נעים ואח' (טרם פורסם), והאסמכתאות שם);

 (ג) העובד לא קיבל חשבון בו מפורטים הסכומים שישולמו לו עם חתימת כתב הוויתור (ר' דב"ע מז/3-140 כיתן בע"מ – סיימי חיות, פד"ע יט, 489 , 492 ; דב"ע נז/3-55 יוסף סטרוגו ואח' – חב' השמירה בע"מ (לא פורסם);

(ד) יש פגם במסמך הויתור (ר' דב"ע נז/3-35 לואיזה חדד ואח' – חירות בע"מ ואח' (לא פורסם); דב"ע נה/3-164 אלקטרה תעשיות (1970) בע"מ – משה גורין, פד"ע כט 385 , 389 );

(ה) לאחר חתימת כתב הוויתור מתעוררים חילוקי דעות שלא היו ידועים לעובד בעת חתימת המסמך.(ר' דב"ע נו/3-29 תנובה בע"מ – אסתר לוסקי (לא פורסם); דב"ע נו/3-55 יוסף סטרוגו ואח' – חב' השמירה בע"מ (לא פורסם); דב"ע לא/3-12 צ'יבוטורו – אטלקה, פד"ע ד 173 , 177 ; דב"ע לא/3-22, ציק ליפוט – חיים קסטנר פד"ע ג 215 , 218 ).

 

לצפיה בדוגמאות כתב סילוק וויתור לעובד: