הסכמי שכירות

חוזה שכירות

חוזה שכירות מסדיר את זכויות חובות המשכיר והשוכר. חוזה שכירות יפרט את פרטי הצדדים, הנכס המושכר, תקופת השכירות, התמורה והתחייבויות וזכויות נוספות. חוזה שכירות יכול להתייחס לנכס מקרקעין, למיטלטלין (ציוד) ואף לזכויות בלתי מוחשיות כגון קניין רוחני.

 

חוזה שכירות בלתי מוגנת

חוזה שכירות בלתי מוגנת הם שם נפוץ המתייחס להסכמי שכירות של דירות מגורים שלא חל עליהם חוק הגנת הדייר. מדובר בחוק מיושן שהמקנה בעבר לשוכר מקרקעין זכויות מיוחדות, לרבות זכות להחזיק בנכס בפועל כל ימי חייו מבלי שניתן לפנותו, אלא בדרכים הקבועות בחוק.

 

קטגוריות הסכמי שכירות: