הסכם הארכת שכירות

 

מדוע חשוב לסכם בכתב על התנאים להארכת הסכם שכירות?

בהתאם לסעיף 19(א) לחוק השכירות והשאילה, "לא הוסכם על תקופת השכירות, או שהצדדים המשיכו לקיימה לאחר תום התקופה שהוסכם עליה בלי לקבוע תקופה חדשה, רשאי כל צד לסיים את השכירות על ידי מתן הודעה לצד השני זמן סביר מראש".

 

במילים אחרות, לאחר סיום תקופת השכירות המקורית חייבים הצדדים להסדיר את המשך השכירות בהסכם נוסף מסודר בכדי להימנע ממצב שבו כל צד יוכל לבטל את ההסכם בכל רגע בהתראה קצרה.

 

דוגמאות הסכמי הארכת שכירות:

 

.

.