הסכם שכירות משנה

הסכם שכירות "סטנדרטי" הוא הסכם שנכרת בין בעלים של נכס לבין שוכר.

הסכם שכירות משנה הוא הסכם שכירות בין השוכר של הנכס לבין צד שלישי אשר שוכר ממנו את הנכס או חלק ממנו. הצדדים לחוזה שכירות משנה הם השוכר הראשי ושוכר המשנה. בדרך כלל הבעלים של הנכס לא יהיה צד להסכם שכירות המשנה.

הסכם שכירות משנה יכול להתייחס לכל המושכר או רק לחלק ממנו (למשל, לחדר בתוך דירת מגורים או לחדר בתוך משרד). בנוסף, ההסכם יסדיר את היחסים בין השוכר הראשי לבין שוכר המשנה בנוגע לשימוש בשטחים משותפים (למשל, מטבח, שירותים וסלון בדירת מגורים, או חדר קבלה, חדר ישיבות וכד' במשרדים).

הסכם שכירות משנה כפוף לזכויות שקיבל השוכר הראשי בהסכם בינו לבין בעל המושכר. לכן, לדוגמה, תקופת שכירות המשנה יכולה להיות שווה או קצרה מתקופת השכירות הראשית, אך לא ארוכה ממנה.