הסכם שכירות משנה

מהו הסכם שכירות משנה?

הסכם שכירות "סטנדרטי" הוא הסכם שנכרת בין בעלים של נכס לבין שוכר.

הסכם שכירות משנה הוא הסכם שכירות בין השוכר של הנכס לבין צד שלישי אשר שוכר ממנו את הנכס או חלק ממנו. הצדדים לחוזה שכירות משנה הם השוכר הראשי ושוכר המשנה. בדרך כלל הבעלים של הנכס לא יהיה צד להסכם שכירות המשנה.

הסכם שכירות משנה יכול להתייחס לכל המושכר או רק לחלק ממנו (למשל, לחדר בתוך דירת מגורים או לחדר בתוך משרד). בנוסף, ההסכם יסדיר את היחסים בין השוכר הראשי לבין שוכר המשנה בנוגע לשימוש בשטחים משותפים (למשל, מטבח, שירותים וסלון בדירת מגורים, או חדר קבלה, חדר ישיבות וכד' במשרדים).

 

היחס בין שכירות משנה להסכם השכירות המקורי

הסכם שכירות משנה כפוף לזכויות שקיבל השוכר הראשי בהסכם בינו לבין בעל המושכר. לכן, לדוגמה, תקופת שכירות המשנה יכולה להיות שווה או קצרה מתקופת השכירות הראשית, אך לא ארוכה ממנה.

 

שכירות משנה בניגוד להסכם השכירות העיקרי

בפסק דין שעסק בנושא שכירות משנה נקבע כי בהתאם לסעיף 22 של חוק השכירות והשאילה :

"השוכר אינו רשאי להעביר לאחר את הזכות להחזיק ולהשתמש במושכר או להשכירו בשכירות משנה, אלא בהסכמת המשכיר".

אמנם, אם סרב המשכיר להעברת זכות החזקה מטעמים שאינם סבירים רשאי השוכר לעשות את העסקה גם ללא הסכמת המשכיר, אלא שבמקרה שהשוכר כלל לא פנה אל המשכיר לצורך קבלת רשות, ואף השכיר את המושכר בשכירות משנה לתקופה בלתי סבירה העולה באופן משמעותי על תקופת השכירות על החוזה העיקרי, הפרה זו מזכה את המשכיר לבטל את חוזה השכירות.

 

לצפיה בדוגמאות הסכם שכירות משנה בחינם:

.